21 වන සියවසට ආ ” ස්පොටි රොබෝ ” සුනඛයා

21 වන සියවසට ආ ” ස්පොටි රොබෝ ” සුනඛයා

බොස්ටන් ඩයිනැමික් ආයතනය බොස්ටන් ඩයිනැමික් ආයතනය ඇමරිකාවෙි මැසචුසේටිස් තාක්ෂණ ආයතනයේ ශාඛාවක් ලෙෂ 1992 දී ආරමිභ කෙරිණි. ඉංජිනේරු සහ රොබෝ නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන බොස්ටන් ඩයිනැමික්ල ජංගම රොබෝ්වරුන් නිපදවන රොබෝ තාක්ෂණය සමිබන්ධයෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන ලෝකයේ ප්‍රධාන...
දිය යට Wi-fi භාවිතා කළ හැකි ද?

දිය යට Wi-fi භාවිතා කළ හැකි ද?

තෙවන තාක්ෂණික කරුණ ලෙස අපි සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ දිය යට Wi-fi භාවිතා කළ හැකි ද? යන වගයි. Wi-fi තාක්ෂණය ලොව පුරා වෙසෙන මිනිස් ජනගහනයට අවශ්‍ය අන්තර්ජාල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා යොදාගන්නා තාක්ෂණයකි. එහෙත් Wi-fi තාක්ෂණය මඟින් අතික්‍රමණය කිරීමට අසමත් වූ...
තැඹිලි පාටට සමහර සතුන් ප්‍රිය කරන්නේ ඇයි?

තැඹිලි පාටට සමහර සතුන් ප්‍රිය කරන්නේ ඇයි?

පස්වන විද්‍යා කරුණ ලෙස අපි සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ තැඹිලි පාටට සමහර සතුන් ප්‍රිය කරන්නේ ඇයි? යන වගයි. ඇතැම් සතුන් මිනිසුන්ගේ ඇඳුම්වලට ධනාත්මකව හෝ සෘණාත්මකව හෝ ප්‍රතිචාර දක්වන බව ඔබ දන්නවාද? සෘණාත්මක ප්‍රතිචාරයට නිදසුනක් වන්නේ, සටන් ගවයන් රතු...
වෘක්කවල ක්‍රියාකාරිත්වය යහපත් ලෙස පවත්වාගන්නේ කෙසේද?

වෘක්කවල ක්‍රියාකාරිත්වය යහපත් ලෙස පවත්වාගන්නේ කෙසේද?

හතරවන විද්‍යා කරුණ ලෙස අපි සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ වෘක්කවල ක්‍රියාකාරිත්වය යහපත් ලෙස පවත්වාගන්නේ කෙසේද? යන වගයි. වෘක්කවලට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි ජලය. එම නිසා දිනකට අවම වශයෙන් ලීටර 2ක් ජාලය පානය කළ යුතුවේ. වෘක්ක යහපත් ලෙස පවත්වා ගැනීමට නම් අධික ලවණ...
පිළිකා හටගැනීම ආහාර මඟින් වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

පිළිකා හටගැනීම ආහාර මඟින් වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

තෙවන විද්‍යා කරුණ ලෙස අපි සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ පිළිකා හටගැනීම ආහාර මඟින් වළක්වාගන්නේ කොහොමද? යන වගයි.  ආහාරවේල් වලට එළවළු, ඔලිව් තෙල්, සුදුලූණු, ඖෂධ පැළෑටි, කුළු බඩු මෙන්ම මස් හෝ බිත්තර ස්වල්පයක් ඇතුලත් විය යුතුයි. ආහාර ඔබගේ ජීවක්‍රියා හා මානසික ආකල්ප...